Branding

Branding & rebranding, logotyp, księga znaku

System identyfikacji wizualnej jest odzwierciedleniem historii, profilu, charakteru i celu danej działalności.

Dawid Tałajkowski / Senior Graphic Designer

Branding jako technika kształtowania identyfikacji marki stanowi doskonałe narzędzie do kreowania spójnego wizerunku firmy. Ten decydujący element tożsamości każdej działalności jest wyrazem jej niepowtarzalności i oryginalności. Konsekwentnie zaplanowany branding  pozwala nadać marce wyjątkowy charakter  i tym samym wyróżnić się na tle konkurencji.

System identyfikacji wizualnej budowany jest w oparciu o projekt logo, którego charakter ma fundamentalny wpływ na kształtowanie pozostałych elementów graficznych. Poza logo wśród elementów identyfikacji wizualnej wyróżnić należy: logotyp, stronę WWW, wizytówki, druki firmowe, plakaty, foldery. W zależności od profilu działalności organizacji opcjonalnie wyodrębnić można także np.: ubiory pracowników, środki transportu. Zaprojektowanie wskazanych elementów musi odpowiadać potrzebie stworzenia w świadomości odbiorców jednolitego i wyróżniającego się wizerunku przedsiębiorstwa. Dla zrealizowania powyższego celu wszystkie części systemu identyfikacji wizualnej pozostają w jednolitym związku w takim stopniu aby ich przekaz budził jednoznaczne skojarzenia kierowane na konkretną firmę, markę, produkt.

Grupa 1

 .

Do wdrożenia
użyliśmy technologii

Tak pracowaliśmy przy
tym projekcie